Hoe om die sterkpunte van jou outistiese kind te ontdek

Wanneer jy navorsing oor outistiese kinders bestudeer, vind jy dikwels die woorde ‘beklemtoon die sterkpunte van jou outistiese kind’, maar waarvoor moet ek op die uitkyk wees? Wat word gereken as sterkpunte en wat as swakpunte?
In hierdie artikel gaan ons beskryf hoe om die moontlike sterkpunte te ontdek, waarom hulle belangrik is vir jou kind en hoe kan hulle sy lewe vorentoe verder kan beinvloed.

Hoe om sterkpunte te identifiseer?

Kyk noukeurig na die alledaagse lewe van jou outistiese kind. Daar is baie leidrade in sy gewone aktiwiteite te vinde. As hy lief is vir die hond, leer hom hoe om die hond daagliks kos te gee en hom te versorg. Wanneer hy graag telivisie kyk, wys hom hoe om die kanale te verander en inligting oor die volgende program te kry. Jy kan selfs die oorlosie op die televisie gebruik om hom tyd te leer lees. In kort, wees bedag op alle geleenthede van leer. Wanneer jy hulle raakgesien het, begin dadelik dink aan metodes en idees om die sterkpunt verder te gebruik tot voordeel van jou kind.

Waar soek ek na moontlike sterkpunte?

Ek is seker u het al gewonder oor watter sterkpunte jou outistiese kind dalk het. Moenie moed opgee nie. Elke outistiese kind het sterkpunte. Dit hang net af van die individu wat omgee en tyd maak om hiedie klein ligpunte te ontdek. Wanneer jy sy karakter en fiesiese aktiwiteite liefdevol ontleed mag jy net aangenaam verras word.

‘n Ander wenk is om by die skool navrae te doen. Vrae sy onderwyseres of oppasser uit oor sy goeie punte. Soms verval mens in so ‘n groef met jou eie kind, dat hy nie meer sy hele karakter aan jou openbaar nie. Deur met ander persone met wie jou kind inaanraking kom, te praat en terugvoer te kry, kan jy dit ook invleg in sy leerpatrone.

Hoe kan die versterking van die sterkpunte jou kind help?

Soos alle ander ouers is ons doel om goed aangepaste volwassenes groot te maak. Dit verskil geensins vir die ouer van die outistiese kind nie. Jy wil weet jy het alles in jou vermoe gedoen om jou kind tot sy volle potensiaal te ontwikkel sodat hy in staat sal wees om ‘n vol en onafhanklike volwasse lewe te lei. Deur enige vaardighede of sterkpunte te identifiseer en hulle stadig maar seker daagliks te versterk, sal jou kind minder afhanklik word van jou gedurige versorging en onafhanklik begin dink.

Hoe kan dit sy toekoms beinvloed?

Dit kan hom help om ‘n positiewe selfbeeld op te bou, wat sy waardigheid en geluk vir die res van sy lewe sal beinvloed. Elke aanmoedigende inset is die moeite werd om te probeer.
Dit is belangrik om te weet dat elke kind uniek is en dat sy sterkpunte nie noodwendig ten volle in die kategorie wat ons oor die volgende artikels gaan bespreek, sal val nie. Al kan jy nie alles gebuik nie, sal daar beslis ‘n paar wees.

Ons kan jou dalk in ‘n nuwe rigting stuur met nuwe idees oor die opbou en verbetering van bestaande sterkpunte. U sal dan positiewe insette in jou outistiese kind se lewe kan lewer om hom beter toe te rus vir die toekoms.